Marieke voor het eerst op het ijs.

Marieke voor het eerst op het ijs.

Hof: schaatsers hebben geen belang bij terugkeer Duosport

Op 30 juli deed het Gerechtshof uitspraak in het hoger beroep dat het bestuur van de Jaap Edenbaan had aangespannen in het kort geding over de aanbesteding van de schaatsschool. In een eerdere voorlopige uitspraak oordeelde de voorzieningenrechter dat de door bestuur en directie georganiseerde aanbesteding van de schaatsschool “onrechtmatig” was. Bovendien was volgens dezelfde rechter [...]

lees verder

2 reacties

vrijdag 23 augustus 2013

Gemeente en niet stichting Jaap Eden is eigenaar van de ijsbaan

Opvallend in het arrest van het Hof is de volgende passage: “De gemeente Amsterdam is eigenaar van de grond en opstallen die tezamen het sportcomplex vormen van de Jaap Eden IJsbaan. De gemeente verhuurt het sportcomplex aan Stichting Jaap Eden en verleent Stichting Jaap Eden periodieke subsidie ten behoeve van haar activiteiten met betrekking tot [...]

lees verder

0 reacties

Directeur Ellis van der Weerden tijdelijk vervangen

Vorige week ontvingen wij het volgende bericht van de Jaap Edenbaan: “Om gezondheidsredenen is Ellis van der Weerden, directeur van de Jaap Eden IJsbaan, met ingang van 13 augustus tijdelijk teruggetreden uit haar functie. Zij wordt op tijdelijke basis vervangen door Dick van der Laan die met ingang van deze datum is benoemd tot directeur. [...]

lees verder

0 reacties

Gerechtshof komt met volgende stap in “dossier” Skeeve Skaes

Op dinsdag 27 augustus maakt het Hof bekend hoe zij wil omgaan met de afkoopsom voor de Skeeve Skaes. Eerder sprak het Hof uit dat de Jaap Edenbaan het contract met de Skeeve Skaes mocht onbinden, op voorwaarde dat de Jaap Edenbaan de Skeeve Skaes een bedrag zou betalen voor verhuis- en herinrichtingskosten. Intussen is [...]

lees verder

2 reacties

Kom naar de Vriendensociëteit op donderdag 29 augustus

Om elkaar bij te praten over de actuele ontwikkelingen (over de Skeeve Skaes bijvoorbeeld), plannen te maken voor het komend schaatsseizoen en de toekomst van onze mooie ijsbaan, organiseren wij op  Donderdag 29 augustus Aanvang 20.00 uur In de Skeeve Skaes een nieuwe aflevering van de Vriendensociëteit. Op deze bijeenkomst zijn alle Vrienden van Jaap [...]

lees verder

0 reacties

Bericht van Duosport aan cursisten

Duosport stuurde onlangs een bericht aan al haar cursisten van de Jaap Edenbaan over schaatslessen in het nieuwe seizoen. Het bericht is te vinden op de website van Duosport   

lees verder

0 reacties

Wees erbij: Hoger beroep over kort geding aanbesteding schaatsschool

Aanstaande donderdag 11 juli vindt in het nieuwe gebouw van het Gerechtshof aan het IJ het hoger beroep plaats over de aanbesteding van de schaatsschool. Op 1 mei omschreef de voorzieningenrechter de aanbesteding van de schaatsschool door de stichting Jaap Eden in een tussenvonnis als onrechtmatig. Bovendien vond de rechter de aanbesteding getuigen van willekeur [...]

lees verder

0 reacties

maandag 8 juli 2013

Aanstaande donderdag (30 mei) weer Vriendensociëteit

Sinds eind april is er veel gebeurd. Duosport, de Vrienden van Jaap Eden en 460 schaatsers hebben het kort geding over de aanbesteding van de schaatsschool grotendeels gewonnen. De aanbesteding bleek onrechtmatig. Intussen is de stichting alweer tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in beroep gegaan. Het gerechtshof zoekt nu naar een datum begin juni [...]

lees verder

0 reacties

dinsdag 28 mei 2013

Kom naar het kort geding over aanbesteding schaatsschool

Aanstaande dinsdag 23 april vindt om 13.45 een kort geding plaats over de aanbesteding van de schaatsschool. Duosport, de Vrienden van Jaap Eden en 460 schaatsers hebben dit geding aangespannen tegen de stichting Jaap Eden IJscomplex. In de aanbestedingsprocedure zijn allerlei fouten gemaakt, waardoor de aanbesteding niet rechtsgeldig is. Informatie over het kort geding is [...]

lees verder

1 reactie

zondag 21 april 2013

Een kleine bijdrage aan de Vriendenkas

Tot nu toe zijn onze activiteiten georganiseerd met vrijwillige bijdragen van vrienden en de ondersteuning van Duosport, de Skeeve Skaes en Waterman Sport. Om meer op eigen benen te kunnen staan en toekomstige acties, inclusief eventueel juridische, te kunnen bekostigen, vragen wij iedereen een kleine bijdrage om de kas van de Vrienden te vullen. Als [...]

lees verder

0 reacties

meer nieuws